Conform prevederilor art. 28

din Legea nr. 489/1999, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere până la data plăţii efective a sumei datorate, inclusiv.Cuantumul majorărilor de întârziere pentru anul 2024, potrivit art. 4 din Legea nr. 419/2023 bugetului asigurărilor sociale de […]

image Conform prevederilor art. 28

din Legea nr. 489/1999, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere până la data plăţii efective a sumei datorate, inclusiv.
Cuantumul majorărilor de întârziere pentru anul 2024, potrivit art. 4 din Legea nr. 419/2023 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, este stabilit în mărime de 0.1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Noi nu doar rezolvăm problemele – noi prevenim apariția lor

Majoritatea problemelor, cu care se confruntă antreprenorii, nu sunt unice, precum pare la prima vedere.

Experiența acumulată timp de mai mulți ani a specialiștilor noștri vă va permite să vă soluționați problema în cel mai scurt timp posibil într-un mod sigur. Lăsați o cerere sau contactați-ne prin telefon.

Contacteză-ne